Projekt STOL

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Fotos: Jakob Jensen

Projekt STOL handler om at hylde Sallings kulturarv som centrum for møbelproduktion, og om at genopdage klassiske snedkerhåndværk for at bringe dem i spil i fremtidens bæredygtige møbeldesign. Projekt STOL samler borgere, håndværkere, kunstnere, arkitekter og designere om at gentænke, recycle og upcycle stole fabrikeret på en af de mange fabrikker i Salling.

Formål:
Hensigten med projekt STOL er på en nyskabende og eksperimenterende måde at genoplive et stykke kulturarv og skabe inspiration for fremtiden.

Projekt STOL inddrager borgere, virksomheder, institutioner, skoler og håndværkere i Skive Kommune til workshops omkring træ, håndværk og møbelfremstilling.

I efteråret gæster en række danske og udenlandske kunstnere, arkitekter og designere egnen i ti dage, hvor de arbejder med at skabe nye stole med udgangspunkt i stole produceret i Salling.
Med udgangspunkt i borgeres fortællinger om stolenes produktion og brug, samarbejder gæsterne med lokale snedkere, der besidder den håndværksmæssige tradition og ekspertise.

Aktiviteter:
• research af møbelfabrikkerne i Sallings historik
• workshops for borgere om møbeldesign og møbelsnedkeri
• skoleworkshops for børn om møbeldesign i samarbejde med Læringsambassaden i Skive
• indsamling af stole fremstillet i Salling, Skivemødet 2019
• indsamling af fortællinger om stole, Skivemødet 2019
• Håndværkerkoret fra Mors, Skivemødet 2019
• Stoletræf på middelalderborgen Østergård under Europæisk Kulturregion Midtjyllands Festival
”Genopdag” i juni 2019
• internationalt symposium for kunstnere, designere, arkitekter, og møbelsnedkere 9-20. september 2019

© Grasslands ved Lene Noer 29612343, Birgitte Ejdrup Kristensen 30285580 & Elle-Mie Ejdrup Hansen 29402002
• udstilling på Spøttrup Borg fredag d. 20. september 2019 med stole skabt under symposiet, derefter udstillingsturné
• forskningssamarbejde med SDU og AAU
• udgivelse af et dokumenterende katalog om proces, metode og resultater

Baggrund:
Vi har med projekt Grasslands siden 2013 under kulturhovedstad Århus 2017 arbejdet med borgerinvolverende kunstprojekter i Fursund og derigennem identificeret en række af landdistrikt Sallings udfordringer.

Grasslands har i samarbejde med borgerne på Fursundegnen realiseret fire permanente offentlige kunstværker Skivevej 13 (Soklen) i Selde (2013), Nyt Bytorv i Junget (2017), 7007 Ege i Thorum (2017) og Murmalerier i Åsted (2017).

Grasslands afholdt i 2017 og 2018 to internationale seminarer, Rural Forum Midtjylland og Nyland, der samlede og formidlede erfaringer omkring håndværk, træ, industri, fødevareproduktion, miljø, erhverv, demografi, økonomi og andre problematikker i landområderne i Danmark og Europa, med kulturens og kunstens rolle som forandringsdrivkraft i centrum.

En stor del af Sallings identitet har været, at området på et tidspunkt har haft 70 møbelfabrikker - i dag er der 14. Egnen har derfor mange borgere og håndværkere med viden om møbelsnedkeri.

På Nyland Forum oktober 2018 blotlagde workshops med håndværkere, kunstnere og designere en stor interesse for at få skabt nye netværk og samarbejder og nye mikrovirksomheder omkring møbeldesign og produktion. På den baggrund har vi igangsat det tværfaglige borger/kunst/designprojekt STOL.

Organisation:
Projektleder, kurator og ideudvikler: Lene Noer
Kurator og ideudvikler: Birgitte Ejdrup Kristensen
Kurator og ideudvikler: Elle-Mie Ejdrup Hansen

© Grasslands ved Lene Noer 29612343; Birgitte Ejdrup Kristensen 30285580 & Elle-Mie Ejdrup Hansen 29402002
Inviterede:
Designer Wataru Kumano, Japan
Arkitekt Akiko Kuwahata, Japan/DK & Snedker Ken Winther, DK;
Kunstner Jørgen Carlo Larsen, DK;
Kunstner Nina Saunders, GB/DK
Kunstner Sjoerd Wagenaar, NL;
Designer Rasmus B Fex, DK;
Arkitekt Kätte Bønløkke, DK;
Arkitekt Lars Frank Nielsen, DK.

Board:
Kätte Bønløkke, arkitekt MAA
Lars Frank Nielsen arkitekt MAA.
Anne Mette Hjalager, professor, SDU
Søren Vester, designer og sekretariatschef Skive Mødet
Knud Bjerre, medlem af Skive Byråd

Lokal arbejdsgruppe:
Simone Bech
Anne Berggreen
Jens Kristian Kristensen
Solvejg Sieg

Samarbejdspartnere:
Foreningen for Fursundegnen
Skive Kommune
Andreas Svane, Bådebygger og tømrer
Træmuseet Odense
Horsens Industrimuseum
Peter Nyby, tømrer / cirkusfabrikken
Multika, Grønning
Hænder og Huse
Skive Tekniske Skole
Læringsambassaden i Skive
Magnus Olesen, Durup