Presse

Pressemeddelelse: Stort borgerinddragende kunstprojekt kulminerer med bogudgivelse

Søndag d. 20. oktober kl. 15–17 lancerer Kunstprojektet Grasslands en bog om borgerinddragelse i forbindelse med realiseringen af en række stedsspecifikke kunstværker i fire landsbyer i Nordsalling.

Med bogen Grasslands giver kunstnerne Lene Noer og Birgitte Ejdrup Kristensen et sjældent indblik i deres proces med at skabe borgerinddragende kunst i landdistrikter. Bogen beskriver, hvordan fire landsbysamfund i Nordsalling - med kunsten som redskab - genfandt det lokale fællesskab og stoltheden over at bo på landet i en tid, hvor flere landsbysamfund er under pres fra blandt andet urbanisering og klimaforandringer:

”Grasslands er fortællingen om den genopretning, verden har brug for. En fortælling om at blæse håb ind i de lokale fællesskaber, udvide vores forestillingsevne, styrke det kollektive mod og erkendelsen af, at vi er en del af et større hele. Dét at arbejde sammen opbygger modstandskraft mod kriser og nødsituationer, fordi færdigheder og ressourcer, der dukker op til overfladen undervejs i processen med at skabe fest og fejring, efterlader et positivt aftryk og en erindring om, hvad et fællesskab kan udrette sammen,” forklarer den engelske kunstner og skribent Lucy Neal i bogens forord.

Giver borgerne en stemme
Den rigt illustrerede bog indeholder tekster om borgerinddragelse samt kunstteoretiske præsentationer, hvor forskere, kunstnere og kritikere indsætter de fire værker i en større kunsthistorisk ramme. Derudover rummer bogen en række interviews, hvor de lokale beskriver deres oplevelse af processen:

”Vi fik en aktiv mulighed for at være med til at ændre på de holdninger og fordomme, der hersker visse steder om begrebet ’Udkantsdanmark’ og det at bo på landet. Og især også den sådan mere lokale skepsis a la: ”kommer du fra Åsted? Der kan man da ikke bo!” fik sig en op hattepulden, da gavlmalerierne blev til virkelighed,” siger en borger fra Åsted om gevinsten af at være med i et kunstprojekt.

Hos Skive Kommune hersker der heller ingen tvivl om de positive effekter af at inddrage kunst i udviklingen af landområder: ”Derude i landskabet er der stadig delte meninger om kunst og værdien af kunst i det offentlige rum, men for os er det hævet over enhver diskussion, at Grasslands har igangsat en række processer, der har givet nyt liv til lokale initiativer og igangsat en udvikling, som vil have en positiv effekt på Fursundegnen mange år frem,” forklarer Peter E. Steens og Thomas Olesen fra Skive Kommune.
Bogens forfattere, Lene Noer og Birgitte Ejdrup Kristensen, håber da også, at bogen vil inspirere andre lokalsamfund til at stimulere deres område igennem inddragelse af kunst.

Boglanceringen finder sted søndag d. 20. oktober kl. 15–17 i Seldeco, Furvej 27, 7870 Roslev, med deltagelse af blandt andet Realdania, Statens Kunstfond og Skive Kommune. Alle interesserede er velkomne.

Bogen udgives på det prisvindende lokale forlag Wunderbuch og er finansieret af Realdania, Statens Kunstfond, Skive Kommune og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus2017.

For yderligere information kontakt Birgitte Ejdrup Kristensen på tlf 30285580 eller på mail@birgittekristensen.dk

I værket ’Skivevej 13’, Selde, forvandlede Birgitte Ejdrup Kristensen et nedrivningsklart hus til en skulpturel sokkel og scene, som på én gang påminder os om det, der var engang, og det der kan komme i fremtiden. (Foto: Kurt Nielsen)

I Åsteds ’Groundworks’ blev et gammelt arkiv med billeder fra byen - med hjælp fra den irske kunstner Deidre O’Mahony - til et fælles projekt med at male gavlmalerier. (Foto: Kurt Nielsen)

Junget fik både bålplads og kunstværk, da mursten fra nedrevne huse blev til funktioner skulpturer på byens nye torv. (Foto: Per Andersen)

Med inspiration fra den tyske kunstner Joseph Beuys’ berømte værk ’7007 oaks’ plantede man i Thorum 7007 ege - 7000 på den gamle sportsplads, og 7 ved indgangen til byen, hvor de, flankeret af tilsvarende 7 basaltsten, modtager de tilrejsende. (Foto: Kurt Nielsen)

Fakta om Grasslands:
•  Grasslands arbejder med borgerinddragende kunst på landet og søger med kunsten som omdrejningspunkt at bidrage til et mere nuanceret og kvalificeret grundlag for debatten om udviklingen i landområderne.
•  Grasslands er udviklet af kunstnerne Lene Noer (projektleder) og Birgitte Ejdrup Kristensen (kunstner og kurator) og indgik i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017’s officielle program under Gentænk Landsbyen/Coast to Coast.
•  Grasslands har i perioden 2013-2019 realiseret en række stedsspecifikke kunstværker i landbyerne Åsted, Thorum, Selde og Junget i det nordøstlige Salling. Grasslands arrangerede desuden to internationale seminarer om kunstneriske metoder og erfaringer i forbindelse med kunstprojekter baseret i landdistrikter.
•  For mere information tjek: https://grasslands.dk