Junget

I Junget har borgerne fået et nyt bytorv bygget af mursten fra nedrevne huse i området. Junget har gennem de senere år fået nedrevet hele sin oprindelige bymidte – i alt syv huse som tidligere rummede byens naturlige mødesteder; bager, købmand, kiosk, træskomager, vognmandsfirma m.v.. Murstenen fra husene er blevet brugt til sammen med borgerne at bygge et nyt bytorv, som består af fire runde elementer hver med en diameter på fem meter. Elementerne rummer; en grillplads, et udsigtspunkt, et overdækket sted og en bålplads.

Bytorvet er udført i samarbejde med Realdania og Cubo Arkitekter.

Image Image Image Image
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image